Privacybeleid

 

 

Vertrouwelijke gegevens

Rimavino is er ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt omtrent uw gegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Rimavino verwerkt van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bovenstaande gegevens verkrijgen wij doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij leggen op deze pagina uit waarom wij deze gegevens bewaren en hoe we hiermee de gebruikerservaring willen verbeteren.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Rimavino. Graag attendeert Rimavino u op het feit dat Rimavino niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites. Door gebruik te maken van www.rimavino,nl accepteert u dit privacy beleid.

Rimavino respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken
Rimavino heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij van Rimavino raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 16 jaar, dit om te voorkomen dat er gegevens over de kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan gerust contact met ons op via rimavino@hotmail.com dan kunnen wij de opgeslagen gegevens verwijderen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden allereerst gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Rimavino of die van een derde partij. Wij zullen deze opgeslagen gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie en delen met derden partijen

Wanneer u een e-mail of ander bericht aan ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Rimavino of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Payment processors – Mollie

Voor het afwikkelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Om deze betalingen af te kunnen wikkelen verwerkt Mollie uw naam, adres, en woonplaatsgegevens alsmede uw betaalgegevens zoals uw bankrekening, Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverleningen verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een vraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiliging van uw gegevens

Rimavino neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw deze gegevens te behoede voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u echter toch het gevoel hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via rimavino@hotmail.com 

Contactgegevens

Rimavino Amstelveen

De Weteringsbrugmolen 22

1188 HA Amstelveen

rimavino@hotmail.com

06-30247464 (Richard)